Każdy mieszkaniec miasta lub gminy jest zobowiązany do utrzymywania odpowiedniego porządku na terenie własnej nieruchomości. W związku z tym wiele osób decyduje się na pomoc ze strony profesjonalistów zajmujących się wywozem wszelkiego rodzaju nieczystości. Zanim jednak klient wybierze jedną z wielu firm oferujących swoje usługi w tym zakresie, warto jest zapoznać się z tym, na co należy zwrócić uwagę podczas wyboru najlepszej z dostępnych.

Przed wybraniem jednej firmy, która miałaby zająć się taką usługą warto jest zapoznać się z tym, co dokładnie ona oferuje oraz czy ma w swoim wyposażeniu odpowiednie kontenery na śmieci. Dobrze jest także upewnić się czy urządzenia służące do wywozu są utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, zgodnie z obowiązującymi normami. Ponadto, zalecane jest również, aby sprawdzić czy dany podmiot świadczący usługi jest wpisany do jawnego rejestru działalności w tym zakresie.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy do wywozu śmieci?

Aby mieć pewność, że firma, której ma zostać zlecony wywóz śmieci komunalnych kontenerem jest sprawdzonym i odpowiednim wyborem warto jest zwrócić uwagę na kilka elementów również podczas podpisywania umowy. Przede wszystkim należy do nich oświadczenie woli, które musi zostać podpisane przed obydwie strony. Taka umowa powinna być zawarta na piśmie, ze względu na konieczność udokumentowania faktu pozbywania się na własnym terenie odpadów komunalnych i dowodu opłaty. W oświadczeniu woli musi zostać umieszczona informacja na temat wynagrodzenia oraz zakresu obowiązków. To, o czym jeszcze należy pamiętać przy podpisywaniu umowy to czy znajduje się w niej zapisek o obowiązkach właściciela nieruchomości. Dotyczy to zarówno częstotliwości z jaką mają być odbierane odpady komunalne z własnego terenu oraz zasady składowania odpadów. Powyższe uregulowania są konieczne do zawarcia w umowie, ponieważ ich brak może skutkować poniesieniem dodatkowych kosztów. Ostatnią ważną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę jest określenie odpowiedzialności przedsiębiorcy świadczącego usługę. W każdej umowie tego typu powinny być zawarte informacje dotyczące przyczyn niewykonania usługi, które nie są spowodowane winą firmy. W większości przypadków należą do nich zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, sytuacje z winą leżącą tylko i wyłącznie po stronie klienta, a także wkład osób trzecich, których obecność nie jest zawarta w umowie. Oprócz tego w niektórych umowach może znajdować się informacja na temat częstotliwości wywozu i niedotrzymywania zasad dotyczących tej czynności.