Od kilku lat obowiązuje ustawa śmieciowa, według której każdy ma obowiązek segregacji odpadów różnego rodzaju. Jako, że na co dzień wyrzucamy śmieci, które różnią się od siebie czasem i sposobem rozkładu, łatwo było opanować zasady dotyczące prawidłowej segregacji. Pomimo upływu czasu problem nadal stanowią odpady wielkogabarytowe, których rozróżnienie oraz sposób pozbycia się sprawia niemały problem. Co zatem warto wiedzieć o sposobie wywozu tego rodzaju śmieci?

Zanim dojdziemy do zasad wywozu dobrze jest wspomnieć o tym, czym właściwie są odpady wielkogabarytowe. Najprościej mówiąc zalicza się do nich śmieci, które nie mieszczą się w standardowych, ogólnodostępnych pojemnikach. Można zatem śmiało stwierdzić, że są do meble, tapczany i łóżka, dywany oraz inne przedmioty związane z wystrojem wnętrz. Jako, że tak jak mówi nazwa – są one dużych rozmiarów, wiele osób decyduje się na pozostawienie ich przed śmietnikiem lub wywóz do lasu. Niestety, taka czynność jest nielegalna i osoba, która zdecyduje się na to może zostać pociągnięta do odpowiedzialności finansowej. W związku z tym warto jest zapoznać się z regułami dotyczącymi wywozu śmieci wielkogabarytowych.

Najważniejsze w tym przypadku jest zgłoszenie tego typu odpadów do wywozu odpowiedniej placówce. Gminy odpowiadają za odbiór standardowych odpadów produkowanych przez mieszkańców, oraz wywożenie raz na jakiś czas odpadów wielkogabarytowych. Specjalnie zorganizowany transport przyjeżdża i zabiera wspomniane śmieci, dzięki czemu danej osobie nie grozi grzywna. W razie braku terminów można również samemu wywieźć śmieci do specjalnego przeznaczonego miejsca, zwanego Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Można tam zostawić odpady bez konieczności zapłaty. Nie jest to jednak jedyny sposób. W tym przypadku jednak o pomoc można poprosić firmę zewnętrzną, która przygotuje się na odbiór śmieci w danym terminie. Jest to rozwiązanie zdecydowanie bardziej komfortowe dla osoby, która pozbywa się swoich mebli. Dzięki możliwości odbioru śmieci „od ręki” zatrudnienie firmy zewnętrznej jest uznawane za jeden z najlepszych sposobów pozbycia się odpadów.

Warto wspomnieć, że zarówno wywóz odpadów wielkogabarytowych jak i wywóz gruzu zlecone firmie zewnętrznej wiążą się z wieloma innymi zaletami. Firmy posiadają kontenery na gruz oraz odpady wielkogabarytowe, które dostosowane są do danego rodzaju śmieci, oferując tym samym ich profesjonalny wywóz, a także odpowiednią segregację. Firmy zewnętrzne są też o wiele bardziej dostępne czasowo i oferują częsty wywóz.

Zachęcamy do zapoznania się także z zasadami dotyczącymi wywozu gruzu i jego sortowania.