Od kilku lat tzw. ustawa śmieciowa nakłada na każdego obowiązek segregowania odpadów. Na poziomie gospodarstwa domowego wymaga to jedynie deklaracji o wyrzucaniu śmieci do różnokolorowych pojemników. Jednak pozbywanie się na wysypisku komunalnym lub na tzw. „dzikim” wysypisku odpadów specjalnego przeznaczenia może zaburzyć lokalny ekosystem. To działanie niezgodne z prawem i może pociągnąć za sobą odpowiedzialność karną. Jedynym miejscem, gdzie można umieszczać określone w przepisach rodzaje śmieci, takie jak np. odpady zielone, odpady chemiczne czy śmieci wielkogabarytowe, jest PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wywóz śmieci wielkogabarytowych

Wrocław, jak każde miasto i gmina w Polsce, również posiada takie miejsce. W naszej ofercie znajduje się również wywóz śmieci wielkogabarytowych do PSZOK. Usługa wymaga uprzedniego podstawienia kontenerów, do których trafią odpady o ponadprzeciętnych rozmiarach. Wielkość pojemnika zależy od oszacowanych przez klienta potrzeb. Zamówienie wywozu kontenera wypełnionego po brzegi niepotrzebnymi sprzętami, które nie zmieszczą się do przydomowego lub osiedlowego śmietnika, jest najczęściej związane z planowanym remontem. Przy podjęciu decyzji o modernizacji mieszkania lub domu klient powinien mieć świadomość, że nie wolno mylić pojemników na odpady wielkogabarytowe z kontenerami na gruz. Każdy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wyznacza osobne miejsca na składowanie tych rodzajów śmieci. Przywiezione na miejsce kontenery z pomieszanymi odpadami budowlanymi, starymi panelami czy płytami meblowymi nie zostaną tam przyjęte.

Śmieci wielkogabarytowe

Co zalicza się do tego rodzaju śmieci? Najistotniejszym kryterium są ponadprzeciętne rozmiary odpadów, więc najczęściej na składowisko trafiają:

  • stare meblościanki
  • płyty meblowe
  • stoły
  • krzesła
  • tapczany
  • łóżka
  • dywany
  • inne elementy wystroju wnętrz

Można nieodpłatnie dostarczyć każdy rodzaj śmieci do gminnego PSZOK we własnym zakresie lub skorzystać z masowej zbiórki, organizowanej raz lub dwa razy do roku przez władze samorządowej (tzw. wystawki).

Warto jednak zdecydować się na wywóz odpadów wielkogabarytowych realizowany przez naszą firmę. Jeśli nie chodzi tylko o pojedynczą szafę, lecz o kompleksową wymianę wyposażenia i wystroju, związaną z modernizacją mieszkania, trudno na własną rękę szybko, sprawnie i czysto przeprowadzić tę dość skomplikowaną operację. Podstawione przez nas kontenery zapewnią porządek w miejscu składowania i możliwość spokojnego przygotowywania transportu przez kilka dni. Zasobnik odpowiedniej wielkości pomieści w sobie wszystkie niepotrzebne sprzęty, a w umówionym dniu nasz samochód załaduje kontener na platformę i wywiezie jego zawartość. Sprawnie i czysto, a przede wszystkim tanio – i na dodatek zgodnie z prawem.